E-Ticaret Çözümleri

E-Ticaret

Elektronik ticaret 1990 yılların ikinci çeyreğinden itibaren internet kullanımının periyodik olarak artmasıyla ticari faaliyetlerin (Ürün tanıtım, satış, dağıtım, Ödeme) internet üzerinden yapılmasıdır. 

Elektronik Ticaret

Bundan 15 yıl öncesine kadar şirketler hedef kitlelerine ulaşmak için radyo, televizyon, gazete, dergi gibi geleneksel medya araçlarını kullanmaktaydı. Bu durum hem maliyetleri çok yükseltiyor hem de istenildiği gibi ölçümlenme yapılamıyordu. Günümüzde ise şirketler genellikle web üzerinden tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmekteler. Bu durum daha çok müşteriye daha kısa sürede ulaşılmasına ve geleneksel medyaya oranla çok daha düşük maliyetlerle ulaşılmasına imkân tanımakta. Fakat bu demek olmuyor ki geleneksel medya tamamen terk edildi. Günümüzde internet geleneksel medyayı tamamlayıcı konumdadır. Fakat internetin çok hızlı büyümesi gelecekte geleneksel medyanın internetin tamamlayıcısı olacağını bize açıkça göstermektedir. 

E-Ticaret

Bu gerçeklikten yola çıkarak Deha Yazılım e-ticaret uygulamalarına büyük önem vermektedir. Dünyadaki değişen koşullarla doğru orantılı olarak bu alanda ilerlemeyi kendine misyon edinmiştir. 

 

E-Ticaret Sitesi ve Deha Yazılım

Deha Yazılım bünyesinde tasarlanan e-ticaret web sitelerinin genel özellikleri